052-2956317 

בנייה ירוקה

הבנייה הירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבניין, דהיינו, היזמים וצוות המתכננים והיועצים, החל משלב בחירת האתר, התכנון הראשוני, תוך מודעות רבה שלהם לנושא ואינטגרציה רב דיסציפלינארית בכל שלבי התכנון, הביצוע, התפעול והתחזוקה

 • תכנון נבון של מעטפת הבניין וכיוון העמדתו לניצול של אור טבעי, איוורור טבעי ואנרגיית השמש, חיפוי אדמה וכו'.
 • מיקום הבניין ותכנון הפיתוח והנוף סביבו באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה או להחדרה למי התהום ויבטיח שילובו בנוף, תוך מזעור היקף עבודות העפר (חפירה או מילוי).
 • שימוש באביזרים חוסכי מים ואנרגיה. שימוש במקורות אנרגיה נקיים ומתחדשים(רוח, שמש).
 • מיחזור פסולת, דלוחין ומי ביוב.
 • חומרי בנייה שייצורם דורש מעט אנרגיה.
 • חומרי בנייה מתכלים (חציר, עץ וכו'), או שניתנים למיחזור, או שכוללים מרכיבים ממוחזרים.
 • שימוש בחומרי בנייה מקומיים.
 • חמרי בנייה בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר שעלות תחזוקתם נמוכה.
 • חומרים שאינם גורמים לפליטת גזים רעילים לאוויר.
 • ניצול יעיל של חומרי הבנייה להקטנת כמות פסולת הבניין.
 • מזעור הפגיעה בסביבה.
 • יעילות תחבורתית למשתמשים.
 • פיתוח שטח שיאפשר חלחול מים למי התהום, אגירת נגר עילי, שימוש בצמחיה מקומית, נטיעת עץ נשיר גדול בחזית הדרומית. 
אמינות ואיכות ללא פשרות
 
 
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים